Římskokatolická farnost Jevíčko, Chornice a Křenov